Logická olympiáda

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 naše škola rozvíjí čtenářskou i matematickou gramotnost.

Jednou z možností, jak dále žáky posouvat, je i účast v různých soutěžích, kde si ověří svoje znalosti a mohou se porovnat se svými vrstevníky.

Doporučujeme žákům účast v soutěži Logická olympiáda – je určena žákům základních škol již od 1. třídy, žáci soutěží v kategoriích dle věku.

Je potřeba, aby žák (po dohodě nebo společně) provedl registraci do soutěže do konce září. 

Žáci mladší 18 let potřebují souhlas zákonného zástupce

Během října bude žák vyzván, aby v rozmezí cca 1 týdne online odsoutěžil (kdykoliv ve svém volném čase).

Kategorie MŠ, A1 A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. – 28. října 2021

Kategorie A:  žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2021,

Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída ve dnech 8. – 14. října 2021

AKTUALITY | Logická olympiáda (logickaolympiada.cz)