Lekci s tématem zdraví jsme v 9A zakončili výrobou anglicky psaných plakátů o správné životosprávě. Nechyběla jejich prezentace a společná evaluace. Ať žijí mezipředmětové přesahy!