Laboratorní cvičení – pitva kapra

Vzhledem k tomu, že již plně využíváme naši novou krásnou učebnu přírodopisu, jsme se rozhodli udělat pro děti v předvánočním čase laboratorní cvičení – pitvu kapra.

Pozorovali jsme anatomii kapra obecného i s jeho orgány jako jsou žábry, ledvina, plynový měchýř, střevo, žlučník, játra a jeho pohlavní soustava. Jeho šupinu jsme pozorovali pod mikroskopem.

Dětem se laboratorní cvičení moc líbilo.