Kroužky – platba

Účet školy: 51 – 2488450257/0100

Částka: dle rozpisu na webových stránkách u jednotlivých kroužků

Variabilní symbol: (8 místný): 22abcdef – viz níže!!!

ab – ročník a třída (dle tabulky)

1.A = 11               1.B = 12

2.A = 21               2.B = 22

3.A = 31               3.B = 32

4.A = 41               4.B = 42

5.A = 51

6.A = 61,       7.A = 71,       8.A = 81,       9.A = 91

cdef – evidenční číslo žáka (každému žákovi na začátku jeho docházky do naší školy bylo přiděleno).

Pokud ho nemáte nebo nevíte  – informujte se u třídních učitelů nebo v kanceláři školy u p. hospodářky Horákové

Platbu proveďte nejpozději do 27. 11. 2018

Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno žáka.