Koncert Kühnova sboru a vánoční trhy

Úterý 19.12. se na Základní škole T.G. Masaryka neslo ve vánočním duchu. Dopoledne byl pro žáky připraven koncert Kühnova sboru ve školní aule. Žáci tak měli možnost poslechnout si Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby v úpravě pro dětský pěvecký sbor. Koncert se žákům velmi líbil a všechny nás příjemně naladil na nadcházející vánoční trhy, které proběhly tentýž den odpoledne také v aule školy. V první části trhů se nejprve na pódiu představily jednotlivé třídy a zájmové kroužky s různými divadelními scénkami, zpěvem koled nebo hrou na hudební nástroje. V druhé části si pak mohli návštěvníci trhů zakoupit u stánků vánoční dekorace vyrobené dětmi.

Mgr. Veronika Bursová