Kdy do školy?

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, 

určitě jste v minulých dnech zaznamenali zprávy o znovuotevření škol a o tom, jak by měla probíhat „výuka“. Některé z Vás zprávy potěšily, jiné překvapily, někoho možná rozradostnily.

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Podle všech zveřejněných informací by se výuka v omezeném rozsahu týkala pouze tříd prvního stupně (1. až 5. ročník) a to ještě dobrovolně, pro druhý stupeň jsou v plánu konzultační hodiny.

Další záležitosti jako hodnocení za 2. pololetí, přijímačky, stravování, bezpečnostní opatření, pronájmy, zájmová činnost atd. jsou zatím s velkým otazníkem.

Prozatím je z toho jasný závěr, že v současném způsobu dálkové výuky budeme pokračovat až do konce školního roku.

Všechny tyto zprávy berte, prosíme, jako orientační návrhy Vlády ČR, MZČR, MŠMT, které se mohou v závislosti na celkové situaci v naší zemi ještě několikrát změnit.

Opravdu není v našich silách Vám v těchto dnech zodpovědně sdělit, jak bude vše probíhat ve dnech více jak měsíc vzdálených. V souladu se všemi oznámeními vlády a příslušných orgánů budeme na vývoj pružně reagovat a o všech opatřeních, datech a pravidlech výuky ve škole Vás budeme včas informovat na webových stránkách a přes třídní učitele.

Věřte nám, že bychom se i my všichni rádi vrátili do „normálního“ stavu a Vaše děti měli opět ve škole. 

Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci, podporu a Vaši zpětnou vazbu (kladnou i zápornou).

Váš tým ze ZŠ T. G. Masaryka