Ježek z brambory

Leze ježek, leze v lese,

jablíčko si domů nese.

Zahrabal se do listí,

od té doby spí a spí.