Jedním z výstupů vyučování o baroku a jeho kultuře a literatuře byla kromě četby s porozuměním a online her i tvorba memů. Je vidět, že žáci téma pochopili a dokázali originálně a vtipně pojednat po svém. Díky za nápady!