Jak se učíme český jazyk a matematiku, 1.A

Už umíme první dvě písmena a číst slabiky MA, MÁ. Na každé písmeno se učíme říkanku. Všichni říkanky pěkně umějí. Před psaním se správně posadí, uvolní si ruku a nacvičujeme horní a dolní oblouk. V matematice už umějí napsat číslice 1, 2, 3. Počítání děti velmi baví, příklady si znázorňujeme pomocí barevných koleček. Umíme už sčítat i odčítat do tří (včetně grafického znázornění). Děti jsou velmi šikovné.

Trojka mi jde
…ME…
hotovo