Jak děti 4.odd. ŠD vnímají naší školu? S radostí a lehkostí🌸