Ivana Tesařová

Během své třicetileté praxe ve školství jsem pracovala se všemi věkovými kategoriemi. Ve školní družině se snažím vytvářet rodinné prostředí, založené na otevřené komunikaci. Upřednostňuji komplexní přístup k dětem, s důrazem na spolupráci se zákonnými zástupci a třídními učiteli. Mým celoživotním koníčkem je kynologie.