Informátor

INFORMACE PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) ŽÁKŮ

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34

www.zstgm7.cz      


Kontakty:

ředitel školy: Mgr. Jan Rychtr                    tel. 732 401 198                                 rychtr@zstgm7.cz

zástupce ředitele: RNDr. Josef Gajoš          tel. 739 709 790, 220 808 543           gajos@zstgm7.cz

školní jídelna: Jitka Holešová                      tel. 731 417 323   220 802 812          holesova@zstgm7.cz

školní družina: Ivana Tesařová                   tel. 733 721 277                                 tesarova@zstgm7.cz

hospodářka: Kateřina Soukupová               tel. bude upřesněno, 266 710 262      hospodarka@zstgm7.cz

administrativní pracovník: Michal Urban   tel. 603 486 923, 266 710 262           urban@zstgm7.cz

školní psycholog: Mgr. Jan Dobeš                                                                         dobes@zstgm7.cz

školník: Petr Svoboda                                  tel. 608 462 731


e-maily na pedagogické pracovníky školy ve znění: prijmeni @zstgm7.cz

Učitelé 1. stupně

Přípravná třída: Kateřina Letfusová

1.A: Božena Vinická

1.B: Zuzana Kysilková

1.C: Anna Čítková

2.A: Lubor Vinický

2.B: Miroslava Garbaczewski

2.C: Magdaléna Poštová

3.A: Tereza Kundrátová

3.B: Eva Patočková

4.A: Filip Seethaler

4.B: Kateřina Husarová

5.A: Ivana Horáková

5.B: Barbora Babejová 


Učitelé 2. stupně

6.A: Anna Stejskalová

6.B: Veronika Šímová

7.A: Denisa Herodosová

8.A: Iva Piherová Rubinsteinová

9.A: Klára Soukupová

Jáchym Glas, Kateřina Jalůvková, Barbora Nováková, Nina Oliberiusová, Sára Košťáková


Asistenti pedagoga:

Tatiana Šandorová, Petra Bradáčová, Eva Dunková, Iveta Kacetlová, Marie Pilátová


Učitel anglického jazyka – rodilý mluvčí

Daniel Young


Školní družina

Provozní doba je Po-Pá: 6.30 – 17.30 hod. Příjem dětí do ranní družiny je do 7.30 hod.

V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd. 

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 400 Kč/měsíc. 

Vedoucí školní družiny: Ivana Tesařová

1. odd. Ivana Tesařová – přízemí

2. oddělení Eva Radilová – přízemí

3. oddělení Jana Plšková – přízemí

4. oddělení Ingrid Stroinová – přízemí

5. oddělení Kateřina Hricová – 3.patro

6. oddělení Ilona Semrádová – 3.patro

7. oddělení Hana Majorová – 3.patro


Organizace školního roku 2020/2021:

 • zahájení: úterý 1. září 2020
 • konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
 • konec 2. pololetí: středa 30. června 2021

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

 • Den české státnosti: pondělí 28. září 2020
 • Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
 • Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
 • Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny: 1. – 7. 3. 2021
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
 • Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
 • Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
 • Svátek práce: sobota 1. května 2021
 • Den vítězství: sobota 8. května 2021
 • Hlavní letní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý  31. srpna 2021

Vyučování: 

1. hod. 08:00-08:45  

2. hod. 08:55-09:40 

3. hod. 09:55-10:40 

4. hod. 10:50-11:35 

5. hod. 11:55-12:40 

6. hod. 12:50-13:35

7. hod. 13:45-14:30 

8. hod. 14:35-15:20 

9. hod. 15:30-16:15


Termíny třídních schůzek, konzultací (vždy od 17h)

9. 9. 2020  – úvodní, společné
4. 11. 2020 – společné  
6. 1. 2021 – formou konzultace 
7. 4. 2021 – společné  
2. 6. 2021 – formou konzultace 

Konzultační hodiny učitelů a poradenských pracovníků možný kdykoli po předchozí telefonické dohodě. 


Další důležité informace:

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí přímo na třídního učitele. Žáka uvolňuje z důvodu oznámených zákonným zástupcem třídní učitel.

Omlouvání žáků: nejpozději do dvou dnů je nutno doložit důvod nepřítomnosti žáka. Omluva se předkládá do tří vyučovacích dnů po skončení nepřítomnosti. (Oznámení a omlouvání nepřítomnosti – viz školní řád.) Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně. Uvolněné nezletilé žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti o uvolnění.  


Školská rada:

Předseda: Klára Cibulková

Zástupci zákonných zástupců nezletilých a zletilých dětí: Mgr. Tomáš Vokáč Ph.D. a 1 člen bude zvolen na řádné schůzi školské rady v září 2020 

Zástupci zřizovatele: Pavel Vyhnánek M.A., Mgr. Radka Tesárková, Ing. Kamil Vavřinec Mareš

Zástupci pedagogických pracovníků: RNDr. Josef Gajoš, Mgr. Eva Patočková, Mgr. Iva Piherová Rubinsteinová. Více informací a zápisy z jednání rady najdete na: http://zstgm7.cz/skola/skolska-rada/.


Spolek rodičů při ZŠ TGM

Spolek rodičů při ZŠ TGM vznikl v prosinci 2018 a je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem rodičů, kteří dobrovolně pomáhají škole. Více informací na: http://zstgm7.cz/spolek-rodicu-pri-zs-tgm/

Členský příspěvek na školní rok 2020/2021 byl stanoven ve výši 1000,- Kč (bez ohledu na počet dětí navštěvujících školu). Příspěvky zasílejte na transparentní účet spolku číslo: 227683416/0600 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.


Školní jídelna:

Úřední hodiny: Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: 6,00 – 14,00, středa: 11,00 -14,00

ceny stravného:
7-10 let:  32,- Kč
11-14 let: 34,- Kč
15 let a více: 37,- Kč

Číslo účtu pro zasílání plateb: 204566399/0800

Více informací nahttp://zstgm7.cz/jidelnicek/


 Základní informace k provozu stravování:

– nový strávník se musí zaevidovat v kanceláři vedoucí ŠJ – vyplnit přihlášku, zakoupit čip nebo zaevidovat ISIC kartu. Strávník dostane informace ke stravování, kterými se bude řídit (např. úhrada stravného nejpozději do 11.00 předcházejícího dne než je 1. den stravování, číslo účtu, variabilní symbol pro platby, přihlašovací údaje na www.strava.cz)

– výdej obědů pro žáky se uskutečňuje od 11,30h do 14,00h

– přihlašování a odhlašování obědů je možné vždy den předem. V případě hromadných odhlášek /školní výlet nebo jiná hromadná akce/ je nutné jídlo odhlásit alespoň 48 hodin předem. Zaplacené obědy v době nepřítomnosti je nutno odhlásit, neodhlášené obědy propadají. Odhlašujeme telefonicky na čísle 220 802 812, mobil 731 417 323 nebo internetem /48hod předem/,čipem nebo osobně v kanceláři jídelny vždy den předem. Odhlášky lze zaslat také na email holesova@zstgm7.cz


Zájmová činnost – kroužky:

Škola pro své žáky připravuje řadu volnočasových aktivit. Přehled zájmové činnosti najdete na http://zstgm7.cz/krouzky/. Většina kroužků zahájí svoji činnost na počátku října. 


Pravidelné akce školy:

Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark, Divadelní festival, Pochod TGM, Branný den, Sportovní den


ISIC karta:

Škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole. Od tohoto školního roku je povinný pro vstup do školy (nový elektronický vstupní a evidenční systém). Používá se jako karta k vyzvedávání obědů.

Více informací ohledně této karty naleznete na http://zstgm7.cz/wp-content/uploads/2018/09/ISIC nebo na www.isic.cz

Průkaz objednávejte u pana Michala Urbana (urban@zstgm7.cz, 603 486 923)

Cena průkazu je 250 CZK

Platnost ISIC karty na 5 let od založení (po dobu studia)


Platby školní rok 2020/ 2021

Účet školy: 51-2488450257/0100

Pro jednotlivé platby je potřeba uvést vždy relevantní variabilní symbol: 

ve formátu: XXabcdef, kdy

 1. Písmenka XX nahradíte dle účelu platby:

22 – kroužky, 33 – škola v přírodě, 44 – fotografie, 55 – pracovní sešity, 77 – anglická družina, 88 – školní družina, 99 – ostatní 

2. Písmenka ab nahradíte číslo určené pro třídu, kterou navštěvuje Vaše dítě:

Přípravná třída: 00;  1.A: 11;  1.B: 12;  1.C: 13;  2.A: 21;  2.B: 22;  2.C: 23;  3.A: 31; 3.B: 32;  4.A: 41;  4.B: 42; 5.A: 51; 5.B: 52; 6.A: 61; 6.B: 62; 7.A: 71; 8.A: 81; 9.A: 91.

      3.  Písmenka cdef nahradíte unikátním evidenčním číslem žáka, které je přiděleno na začátku školní docházky.

Evidenční čísla žáka jsou k dispozici u třídních učitelů a v kanceláři školy – Michal Urban