Informace ze schůzky pro prvňáky a žáky PT

Informace ze schůzky pro rodiče budoucích prvňáků a žáků PT

Dne 13. 6. proběhla třídní schůzka pro žáky budoucí PT a 1. tříd, kde byli představeni budoucí třídní učitelé a sděleny důležité informace týkající se chodu školy.  

PT – Kateřina Letfusová (přízemí)

1.A – Lubor Vinický (přízemí)

1.B – Tereza Lutonská (3.p.)

1.C – Nicola Zavoralová (3.p.)

Školní družina – p. Tesařová (3.p.)

Školní jídelna – p. Holešová (suterén)

Nástup do školy připadá na pondělí 4. 9. 2023. V tento den se sejdou v 7:45 hodin žáci před školou, kde si je společně s rodiči vyzvednou třídní učitelé. Ti je zavedou na slavnostní zahájení, které bude probíhat na školním hřišti (v případě nepřízně počasí v aule školy).

 Poté bude následovat třídní schůzka, kde se rodiče dozví potřebné informace od třídních učitelů i od paní vychovatelek ŠD. U nás ve škole není zvykem, aby děti nosily na první školní den kornouty se sladkostmi. Pokud chcete dítě vybavit drobnými cukrovinkami, můžete. 

V týdnu od 4. 9.8. 9. 2023 bude dopolední vyučování následovné:  

4. 9.- První školní den bude krátké uvítání, třídní schůzky 

5. 9.- Vyučování od 8:00–9:40 hodin  

6. 9. – Vyučování od 8:00–9:40 hodin  

7. 9. – Vyučování od 8:00–10:45 hodin  

8. 9. – Vyučování od 8:00–11:40 hodin  

V případě potřeby navazuje školní družina celý první týden (do 17:30h).

 Od 11. 9. bude probíhat vyučování dle platného rozvrhu.  

Co je třeba udělat (ideálně) do konce června: Zařídit si ISIC kartičku, která platí pouze pro žáky budoucích prvních tříd. Dále je třeba podat přihlášku ke stravování ve školní jídelně. Všechny informace ohledně ISIC i stravování naleznete na našich webových stránkách: www.zstgm7.cz .

V případě, že si přejete, aby Vaše dítě bylo zařazeno do třídy se svým nejlepším kamarádem, napište nejpozději do 20. 6.p. řediteli email: rychtr@zstgm7.cz

Rozřazení do tříd, včetně třídních učitelů, se dozvíte do 15. 8. (web školy, vývěska).

Ve škole působí Spolek rodičů, který spolupořádá různé akce, podílí se na rozvoji školy, včetně získávání finančních prostředků v rámci mnoha projektů, výzev, sponzorských darů.

Přejeme Vám pohodové dny a těšíme se v září!  

Vedení školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34