Info pro rodiče od zřizovatele – reko ŠJ

Vážení rodiče,

Opět se na Vás obracím s aktuálními informacemi k rekonstrukci gastroprovozu na ZŠ TGM.

Jak jsem Vás již dříve informovala, došlo k opoždění dodání zdvižné plošiny (v souvislosti s covidem měla dodavatelská firma problém s personálem i s dodávkami materiálu), která slouží pro dopravu jídla do jídelny, a proto se posunul i začátek stavebních prací. Zároveň řešíme i další nepředvídatelné stavební komplikace, které stavbu lehce prodlouží (technické řešení s větším množstvím prosakující vody pod budovou). Obě tyto skutečnosti vedou k tomu, že se rekonstrukce kuchyně protáhne, a to pravděpodobně ještě na asi 6 týdnů po prázdninách. V té době již budou stavební práce v naprosté většině dokončené, nicméně budeme pracovat na instalaci rozsáhlého gastro zařízení do kuchyně, které je možné až po dokončení stavby.

Velmi se snažíme zdržení co nejvíce zkrátit, ale je třeba s těmito asi 6 týdny zdržení počítat.

Proto bych Vás již nyní chtěla informovat, že jídelna, kterou během prázdnin zrekonstruujeme, bude od září funkční, nicméně vaření v nové kuchyni bude možné přibližně od poloviny října. Do zprovoznění kuchyně budeme pokračovat v dovozu jídla od stávající firmy.

V minulých měsících jsme od několika rodičů obdrželi informaci o zhoršení kvality dováženého jídla. Ihned jsme řešili celou věc s dovážející firmou, s paními kuchařkami i se školou, v průběhu jednoho měsíce jsme s kolegyněmi z odboru vzdělávání několikrát týdně docházely na kontrolu jídla, která dopadla dobře. Podle zpětné vazby od těchto rodičů se podařilo během posledního měsíce kvalitu zlepšit.

Je nicméně potřeba počítat s tím, že kvalita dováženého jídla bude vždy narážet na určité limity. Ty jsou dány především faktem, že z důvodu hygienických nařízení, jejichž dodržování velmi přísně kontroluje u školního stravování Hygienická stanice, musí být dovezené jídlo udržované v teplotě nad 65°C. Je tedy bohužel pravděpodobné, že když firma dováží jídlo před 11 hodinou a pak je udržované v lázni na požadované teplotě, jeho kvalita utrpí. Z toho důvodu tedy jídlo může být jen s obtížemi srovnatelné s čerstvě uvařeným a nedováženým jídlem.

Po měsíčním testování jídla jsme se domluvili s dodavatelskou firmou, že pro rodiče, kteří by si chtěli během září sami přijít jídlo otestovat, poskytneme možnost po předchozím nahlášení kolegyni Kristýně Shevchenko z odboru vzdělávání jídlo v jídelně ochutnat (prosím, je třeba se nejméně den předem ohlásit na email: ShevchenkoK@praha7.cz).

Po měsíčním testování jídla, které jsme s kolegyněmi absolvovaly, mohu tuto zkušenost rodičům, kteří mají o jídle  pochybnosti, jen doporučit.

Prosím tedy ještě o trpělivost a pochopení pro nastalou situaci, všichni děláme při této rozsáhlé a komplikované rekonstrukci vše pro to, aby už jídelna i kuchyně byly co nejdříve v provozu. Těšíme se na dobroty, které dětem paní kuchařky v nové kuchyni uvaří.

Prosím, v případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Srdečně

Hanka Šišková – Radní pro školství

Praha 7

+420 737468730