Hodnocení za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,

zde jsou souhrnné informace k závěrečnému hodnocení na vysvědčení za  1. pololetí a také  k předání vysvědčení (výpisů z vysvědčení).

Hodnocení žáků na vysvědčení proběhne dle platných právních předpisů a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou přílohou školního řádu a s ohledem na Doporučení MŠMT.  Hodnotit budeme tradičně známkami.

Učitelé v hodnocení jednotlivých předmětů zohlední  mimořádnou aktuální situaci a nestandardní průběh výuky ve velké části tohoto pololetí,  individuální komplikace a omezení některých žáků. Hodnotit budeme všechny předměty, včetně výchov.

Nelze-li žáka z objektivních důvodů na konci pololetí hodnotit z některého předmětu, bude hodnocen v náhradním termínu (nejpozději do 31. 3. 2021).

Vysvědčení (nebo výpis z vysvědčení) bude vydáno ve čtvrtek 28. ledna pouze třídám, které budou mít prezenční výuku. Ostatní žáci budou ve stejném termínu informováni prostřednictvím Bakalářů, kde bude zobrazeno výsledné hodnocení za pololetí. Fyzicky jim pak budou výpisy vydány do 3 dnů po návratu do školy.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny, výuka neprobíhá.

V případě  nejasností s hodnocením se neváhejte včas obrátit na vyučujícího daného předmětu nebo třídního učitele.

Pevně doufám, že se naše společná dřina zhodnotí a s výsledky budeme všichni spokojeni.

                                                     Mgr. Jan Rychtr – ředitel školy