Hodiny českého jazyka ve formě skupinové práce – správný slovosled ve větách, čtení s porozuměním a přiřazování obrázků k počátečním písmenům: