Evaluace – zákonní zástupci + žáci

Zpětná vazba – zákonní zástupci + žáci: podzim 2023

Vážení a milí zákonní zástupci, vážené a milé děti,

děkujeme vám za zpětnou vazbu na minulý školní rok. Těší nás, že jste pozitivně hodnotili přístup učitelů k dětem a množství rozmanitých akcí mimo vyučování: přespávačky, exkurze, návštěvy divadel či školy v přírodě. Jsme rádi, že jste ocenili možnost být venku o velké přestávce i během vyučování (venkovní učebna, školní záhonky na Prazelenině, v Botanicule). Jsme rádi, že si všímáte i akcí ve škole, jako byl vánoční jarmark, recitační soutěž, soutěž v angličtině nebo Z pera a palety. Můžeme potvrdit, že tyto akce chystáme i v nadcházejícím školním roce. Zároveň některé přibydou, například Dýňobraní, Dětský den nebo velikonoční koncert. Letos rozjíždíme i dva nové projekty podporující žákovskou samostatnost a možnost řídit osud školy a jejích obyvatel – jde o vrstevnické programy Parťáci a Žákovský parlament. Oba projekty, podpořené Spolkem rodičů, si kladou za cíl posílit žákovské kompetence v oblasti sociální (pomoc mladším spolužákům, navazování kontaktů mezi třídami) i občanské (schopnost řešit reálné problémy ve škole za pomoci demokratických nástrojů, schopnost domluvit se a své stanovisko umět prezentovat druhým). Také jsme navázali pevnější spolupráci s nízkoprahovým klubem Dixie a gymnáziem Jana Keplera za účelem pomoci dětem s obtížemi s učením, ale i s trávením volného času ve společnosti vrstevníků a s řešením situací, které mohou dospívající děti potkat. Nadále pokračujeme v aktivním dobrovolnictví prostřednictvím nadačního fondu Agoru a začínáme spolupracovat v téže oblasti s organizací miniDofE. 

Co se sboru týče, přijali jsme řadu nových pedagogů a obsadili jsme všechny pozice ve Školním poradenském pracovišti, tj. máme nově plně kvalifikovaného výchovného poradce, speciálního pedagoga, metodika primární prevence, sociálního pedagoga a školního psychologa. Dětem se tak dostane ještě důkladnější individuální péče v oblasti speciálním vzdělávacích potřeb či obtíží, které mohou ve škole i mimo ni řešit, přičemž členové pracoviště mají konzultace vypsané i pro rodiče. Pokud byste měli například obtíže finanční nebo sociální, můžete kontaktovat sociální pedagožku Martinu Sazkovou.

Děkujeme i za negativní zpětnou vazbu, je pro nás podnětem, kde naši práci zlepšit. Co se týče jídelny, budeme o vašich výhradách a tipech jednat s vedoucí školní jídelny. Prostředí ve škole jistě není vždy ideální, od nového školního roku nám se stavem budovy bude pomáhat zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz, pan Stanislav Bohačík. S ním probereme i možnost různých projektů, které se týkají zdravého stravování. Vámi zmíněné relaxační koutky a pohybové prvky zvážíme ve vztahu k architektonickým možnostem budovy a záměrům zřizovatele. Totéž se týká výtahu či skluzavky namísto schodů.

V současné době pracujeme i na aktualizaci webu – medailonků pedagogů, kontaktů na členy Školního poradenského pracoviště a Kanceláře školy. Upravená verze bude dokončená do konce září. V průběhu školního roku přidáme na stránky též revidovaný Školní vzdělávací program, který v současné chvíli měníme podle požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i podle toho, jak se mění nabídka našich předmětů. Od nového školního roku jsme zahájili vedle výuky němčiny i výuku francouzštiny a v souladu s novinkami MŠMT z května tohoto roku i výuku Češtiny jako druhého jazyka pro žáky s nedostatečnou znalostí češtiny. Rozšířili jsme též nabídku volitelných předmětů v osmém a devátém ročníku. Vaše požadavky na navýšení hodin angličtiny na první stupni jsou omezeny hodinovou dotací danou ministerským Rámcovým vzdělávacím programem, ovšem snažili jsme se toto přání vykompenzovat otevřením hned tří kroužků zaměřených na použití angličtiny v praxi: Knižní klub (Book Club) pro žáky 4. a 5. tříd, Angličtina pro začátečníky a Angličtina pro pokročilé. Knižní klub vede v angličtině paní knihovnice Caroline Hanzíková, dva zbývající kurzy rodilý mluvčí Kyle Morley.

Coby rodiče víme, že je ideální mít kroužky na webu co nejdříve. Bohužel s řadou externích subjektů domlouváme spolupráci během léta a s vyučujícími, kteří kroužky vedou, musíme řešit jejich možnosti v rozvrhu. Jde-li o vyučující druhého stupně, pak je nutné kroužek nasadit tam, kde má učitel volno, což se většinou ukáže až v září (řada kolegů studuje, takže s rozvrhem se ještě v září obvykle hýbe). Mrzí nás, že nejsou termíny vypsané dříve, ale děláme, co můžeme.

Děkujeme vám za řadu konkrétních tipů na zajímavé organizace, projekty a jednotlivce. Věříme, že řadu z nich využijeme a rozšíříme si obzory.

Někteří z vás psali poznámky ke konkrétním učitelům, bohužel mnohdy anonymně. Tato zpětná vazba šla přímo vedení školy, proto – pokud jste nenapsali jméno učitele nebo třídu – jsme nebyli schopni komentář vztáhnout k dané osobě. Pokud byste potřebovali řešit záležitosti týkající se určitých učitelů, prosím dejte nám vědět, budeme se tomu obratem věnovat.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme za zevrubnou zpětnou vazbu a budeme rádi, když se budete vedení školy ozývat i mimo tuto akci. Věříme, že máme společný cíl – vzdělávat děti tak, aby nám společně ve škole bylo dobře.

S pozdravem a přáním hezkého babího léta

Vedení ZŠ T. G. Masaryka