Elektronické předzápisy (do 1. tříd a třídy přípravné)

Zápisy 2021

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. daného roku šest let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději k 31. 5. 2021.

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí – viz. Kritéria přijetí.

Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat max. 3 první třídy (po 25 žácích) a třídu přípravnou. V současné době jsou na pozice třídních učitelů vybrány tyto kolegyně: 1. třídy – p. Babejová, p. Horáková. PT – p. Letfusová

Letos se zápisy budou výrazně lišit od minulých let, a to hned v několika zásadních věcech:

 • Zápisy budou probíhat zcela bez přítomnosti dětí.
 • Ve dnech od 15. 3. 2021 od 8:00 do 26. 3. 2021 do 21:00 proběhnou elektronické předzápisy, kdy zákonný zástupce dítěte vyplní online přihlášku a rezervuje si termín samotného zápisu (díky tomu omezíme hromadný pohyb osob při samotném zápisu).
 • Samotný zápis proběhne ve středu a čtvrtek 21. a 22. 4. 2021 v prostorách naší školy v době od 14:00 do 18:00, opět připomínáme bez dětí.
 • Ve Vámi stanovený čas (dle elektronického předzápisu) se coby zákonní zástupci dostavíte do školy, kde se v určené místnosti prokážete občanským průkazem a předložíte rodný list dítěte (případně další dokumenty: doporučení odkladu povinné školní docházky z poradny, doporučení od odkladu od dětského lékaře apod.).
 • Při zápisu rodič vyplní nebo odevzdá již vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí na naši školu, popř. žádost o odklad. Tyto dokumenty budou ke stažení na našich webových stránkách 

Postup elektronického předzápisu

Rezervační systém elektr. předzápisů bude fungovat od 15. 3. 2021 od 8:00 do 26. 3. 2021 do 21:00

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zstgm7/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4247

Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:

 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR – před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce „místnost“ školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu – poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu.
 6. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu včetně Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení.

 V případě nejasností se obracejte na ředitele školy: Mgr. Jan Rychtr (mob.: 732 401 198, e-mail: rychtr@zstgm7.cz

Pevně věříme, že se s touto situací „zdravě popereme“ a novou formu zápisů zvládneme. 

Těšíme se na Vás.                                                     

Zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka