DRUŽINA

Naše školní družina má pět oddělení. První a koncové oddělení se nachází v přízemí školy. 

Ostatní oddělení jsou umístěna v podkroví budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277


Piknik ve Stromovce.

Za krásného dne, kdy sluníčko krásně hřálo, vyrazila naše celá školní družina na piknik, abychom spolu prožili pohodové odpoledne a oslavili Mezinárodní den dětí. Nesli jsme si sebou ovoce, zeleninu, sendviče a různé jiné dobroty, které nám rodiče připravili.

Cílem byl park Stromovka. Našli jsme si nádherné tiché místo u rybníčku s fontánou. Rozložili jsme si deky, jídlo, pití a letní atmosféra byla tu.

Po svačince a odpočinku jsme se rozdělili do družstev a plnili úkoly, které nám zadávaly vychovatelky. Samozřejmě za odměnu. Potom následovala volná zábava.

Příjemně unavení jsme se vraceli do školy, kde už na nás čekali netrpěliví rodiče.


Ostrovy dramatiky, hudby a tanců.

Přes všechnu  smůlu, která nás potkala v předchozí plavbě, nebyly škody na lodích naštěstí tak velké a daly se opravit. Naše cesta, která se blíží ke konci, tak mohla pokračovat dál. Cílem naší další plavby byly ostrovy dramatiky, hudby a tanců. A to jsme se tedy všichni vyřádili. Třetí oddělení bylo unešeno z ostrovu dramatiky, vytvořilo si papírové kulisy a nacvičilo dramatizaci pohádky. Děti  ze čtvrtého oddělení se s kapitánkou sešly v místnosti s klavírem a za jeho doprovodu zpívaly a tančily, až se škola otřásala v základech. Ti nejmenší to zkoušeli za pomoci trianglu, tamburíny zvonečku či xylofonu. A ti nejstarší rozbalili hrací podložku, která prostřednictvím tance umožňuje mixovat hudbu ve stylu Hip hop. Každý si našel to své, to co ho baví, v čem se cítí dobře. Všichni jsme se ale připravovali na soutěž ve zpěvu, která měla být vyvrcholením našeho uměleckého počínání. Ti co vyhráli základní kolo v oddělení, postoupili do celodružinového klání. Letos jsme měli porotu odbornou, nikoliv z dětí jako vloni, byla to p. učitelka, p. vychovatelka a p. asistentka. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích

1.–2. třída a 3.-4. třída. Všichni jsme se sešli v pátém oddělení ŠD a podívejte se, jaká tam panovala báječná atmosféra. Vyhráli sice ti nejlepší , ale užili jsme si to všichni. Na závěr jsme si s p. učitelkou společně zazpívali pár písní. To byl tedy sbor!!!


Dárek od Spolku rodičů při ZŠ TGM Praha 7.

Naše školní družina dostala praktický dárek od Spolku rodičů při ZŠ TGM. Jsou to nástěnné hodiny do všech odděleních. Zábavnou formou se učíme znát hodiny s klasickým ciferníkem.

Na častou otázku : „kolik je hodin“, budeme umět odpovědět za chvíli všichni.

Děkujeme.


Den Matek.

Druhou neděli v květnu mají všechny maminky svátek. Děti z naší družiny na ty své nezapomínají. Vytvořily přáníčka, kytičky, dárečky, aby maminkám poděkovaly za jejich lásku, starost a péči.


Zdravotní ostrovy.

Po pobytu na nádherných pohádkových ostrovech jsme vypluli na další cestu.

Na otevřeném moři nás zastihl silný vítr a prudké bouře. Báli jsme se. Kapitánky se snažily posádku a loď udržet pod kontrolou. Loděmi znělo : nepanikařit, zachovat si chladnou hlavu. Především dbát pokynů kapitánek. Některým z nás to dělá občas potíže. A to se nám opět nevyplatilo.

Ztroskotali jsme na pustém ostrově. Více jak polovina námořníků onemocněla nebo měla nějaká zranění. Začali jsme hledat lékárničky a hovořit o první pomoci. Zopakovali jsme si jak přivolat záchrannou službu, jak zastavit krvácení, ošetřit odřené koleno, popáleniny, zlomeniny, krvácení z nosu. Dozvěděly se jaký úkol mají v našem těle srdce, plíce, jak je důležité rozpoznat náhlou zástavu oběhu a umět provádět masáž srdce.

Zkusili jsme si i přenos raněného.

A na závěr kapitánky zvědavým námořníkům zodpověděly spoustu všetečných otázek.

Podívejte se na naši práci v terénu.


Vážení rodiče a přátelé naší školní družiny,

přejeme vám klidné, pohodové a radostné prožití svátků velikonočních. Podívejte se na naše velikonoční tvoření.

Vaše ŠD


Vážení rodiče,

v úterý 5.3. naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů pořádá pro děti prvního stupně KARNEVAL v čase od 13.30 do 15.30 v aule školy.

Profesionální program a věcné ceny zajišťuje Spolek rodičů při ZŠ TGM, z.s.  v čele s p. Karolovou, p. Poulson a p. Zdeňkovou.

Jedná se o písničkovou revue s Kristýnkou – program plný písniček, tancování, soutěžení, povídání si s dětmi, rozdávání odměn, velké defilé masek, vyhlášení nejhezčích z nich. Děti si s Kristýnkou zazpívají známé písničky z filmů a muzikálů, naučí se jednoduché tanečky.

Rodiče rádi uvítáme, ale až od 15. hodiny, kdy bude program vrcholit. Prosíme, pěkně, pokud si budete chtít vyzvednout děti v aule, tak pouze osobně u vychovatelek ŠD.

Náš aktivní  Spolek rodičů by velmi rád pořádal pro naše děti i ty z druhého stupně podobné akce. Obracíme se tedy s prosbou na rodiče, kteří ještě neuhradili členský poplatek o jeho zaslání. Minimální výše příspěvku je 350,- Kč na dítě. Číslo transparentního účtu je: 227683416/0600. Děkujeme.

Vaše ŠD.


Karnevalové ostrovy.

Pobyt na karnevalových ostrovech byl krátký, protože posádka byla tak vysílená, že kapitánky zavelely:  „Vylodit celou posádku“ a k tomu daly týdenní odpočinek. Námořníci byli nadšeni a tak hurá do vnitrozemí. Jarní prázdniny jsme prožili různě. Nejlepší zážitky měli ti, kteří vyrazili na hory, kde bylo krásné počasí a kupa sněhu. Celá flotila si báječně odpočinula a bezpečně jsme dopluli na karnevalové ostrovy a pilně se pustili do výroby papírových masek různého druhu a karnevalových doplňků. Vytvářeli jsme klauny, zpívali písničky a tančili při hudbě. Nálada byla výborná.  Na závěr pro nás přátelé a známí námořníci uspořádali velkolepý námořnický karneval plný soutěží, her a tance.

Podívejte se na facebook naší školy, jak jsme se všichni společně bavili.


Pohádkové ostrovy.

Námořníci plují už dlouho po moři, docházejí jim zásoby, jídlo je na příděl, mají hlad a jsou naštvaní, že na karnevalových ostrovech se jenom bavili a tancovali a zapomněli si naložit jídlo na další plavbu. Ve vnitrozemí také jen dováděli a cestou zpátky na loď vše snědli a spoléhali na to, že pohádkové ostrovy jsou nedaleko a potraviny jim vystačí. A tak snili o pokladu a těšili se na pohádky, které mají vždycky šťastný konec. Na plavbě na tyto ostrovy nás čekali nejen pohádkové bytosti, ale také jsme vítali jaro a povídali si o jeho vnímání a probouzení.

A tak jsme kreslili, malovali ilustrace pohádek, příběhů, oblíbenou pohádku jsme si zdramatizovali, vytvořili jsme čtecí koutky, kde se tvořili skupinové projekty při práci s knihou a časopisy. Z pohádkových výstřižků a foukací technikou vznikaly nádherné koláže, kterými jsme si vyzdobili chodby na lodi. A když jsme si chtěli od všeho odpočinout, pozvaly nás kapitánky do projektové kajuty, kde nám pustily krásné pohádky podle věku. Všechny posádky se tam vystřídaly.

Také jsme si zasportovali s míčem, skákali přes švihadlo, gumu, hráli si s obručemi vždy, když nám to počasí na palubě dovolilo.

 A málem jsme zapomněli, že k zápisu do prvních tříd přijdou naši budoucí kamarádi. Kapitánky přinesly dobře ukrytá lízátka a bonbony, z nichž jsme vyrobili dárečky a za odměnu jsme také něco dobrého dostali my.

Podívejte se na naše  některé výtvory.

Ostrov sportu.

Krásou a atmosférou vánočních ostrovů jsme byli docela uchváceni, bohužel jsme se však museli vydat dál v naší plavbě, jejíž cíl nám všem je jasný…najít poklad. Jsme nyní v polovině naší plavby a čeká nás ještě spousta nových zkušeností a poznatků. Tentokrát naše lodě přistály na ostrově sportu. Cestou jsme si povídali o letní a zimní olympiádě, vysvětlili jsme si myšlenku olympijských her a objasnili pojem Paralympiáda. Vyjmenovali jsme si symboly, vzpomínali na zimní OH v Jižní Koreji, napsali jsme si seznam sportů letních olympijských her, které se budou konat v Japonsku.

Nejvíce jsme hovořili o zimních sportech a těšili jsme se, jak si některé na ostrově sportu vyzkoušíme. A čekali jsme na sníh. Chtěli jsme bobovat, koulovat se, skákat do sněhu, udělat si jednoduchý slalom, prostě si ve sněhu zadovádět. Nedočkali jsme se. Buď mrzlo a nesněžilo nebo sněžilo a nemrzlo. Hloupá kombinace. A tak jsme si také povídali o zvířátkách v zimě a jejich stopách ve sněhu.

Nejvíce nás bavilo malovat sportovce a navrhovat pro ně oblečení. Podívejte se, jak se nám to povedlo.

Ze sportu rychle zamíříme k zábavě a veselí, tady už žádné zklamání neočekáváme. Dalším cílem naší plavby jsou totiž karnevalové ostrovy a záleží jen na nás, jaké si je uděláme.


Vánoční ostrovy.

Opustili jsme ostrov dopravy a plnou parou vpřed jsme zamířili na ostrovy nejkrásnější. Na vánoční tvoření se těšíme celý rok, proto jsme se nemohli dočkat toho, až doplujeme na vánoční ostrovy. Při této plavbě jsme měli na palubě Mikuláše a čerta, které jsme ztvárňovali v různých podobách. Vyráběli jsme na vánoční trhy a jsme spokojení, že jsme téměř vše prodali. Udělali jsme si vánoční výzdobu a povídali si o vánočním čase. Zpívali jsme a poslouchali koledy nebo písničky o zvířátkách. Proplouvali jsme různými výtvarnými technikami a pracovali s mnohými materiály. Ostrov to byl nádherný. Vše tam zářilo, vonělo a my jsme si každý něco přáli. Byla to tajná přání, tak jsme všichni v očekávání, co se nám splní.

Poslední den na palubě našich lodí jsme byli nemile překvapeni, proč nepřišel Ježíšek, když Mikuláš na nás nezapomněl. Kapitánky se tvářily tajuplně, prý jsme asi nebyli hodní……

Ale my jsme na to přišli. Ježíšek přece chodí na Štědrý den a ten teprve bude. Tak doufejme, že se na našich lodích zastaví. Máme se na co těšit?


Ostrov dopravy.

Dopluli jsme tam všichni. I když v rozdílném časovém rozpětí. Někteří námořníci se kochali cestou, jiní chtěli být nejrychlejší a my starší jsme už byli sehraní, šlo to samo. To víte, ale dopravní výchova…Ano, chápeme, že je důležitou součástí našeho všestranného rozhledu, ale z počátku to byla trošku otrava.

Dopravní značky, správné vybavení jízdního kola, kdo má přednost v jízdě, křižovatky, druhy dopravy, ti nejstarší dokonce psali testy. Čím více to ale kapitánky propojovaly s kreslením, malováním , konstruktivními stavebnicemi a my sami jsme určovali, z čeho budeme stavět a co budeme budovat a o čem si budeme povídat, zkrátka, co zajímá nás, málem jsme se v tom všem ztratili a zapomněli odplout. A to nás prosím, pěkně, čekají vánoční ostrovy. Pan ředitel školy dokonce už vyhlásil termín vánočních trhů. Tak to už musíme ihned všichni odjet, abychom vám stihli něco pěkného vyrobit.


 

 

 

 

 

 

 


Vážení příznivci naší dobrodružné výpravy,

nebylo to jednoduché, ale na přírodovědných ostrovech nakonec zavlály všechny vlajky našich lodí. To víte, naši nejmenší námořníci si stále povídali o přírodě, tvořili různé mořské rostliny: sasanky, korály, medúzy a nebýt pohotové kapitánky málem narazili na útes.  Starší námořníci napodobovali a malovali různá zvířata a třeba na lodi Šíp se najednou objevila invaze myšek s dlouhými ocásky. No to byla mela. Ale pozor. Ječeli chlapci a dívky se usmívaly. Proč? No protože je samy vyrobily. Ze skořápek ořechů, plyše a drátků. Než jsme je pro vás stihli vyfotit, tak si je námořníci odnesli do kajut a měli kamarádky pro štěstí.

Když bylo tak jednou dosti sychravo, tak jsme si všichni sedli na ostrově k sobě a vyprávěli si o podnebí, živelných pohromách a úkazech. To vám bylo najednou ticho. I ti nejodvážnější námořníci se jen rozhlíželi kolem a ani nedutali. Všem nám totiž došlo, že k přírodě musíme vzhlížet s pokorou a respektem. Musíme ji chránit. Pokud s ní budeme žít v souladu,  bude nám všem dobře.

Na ostrovech jsme samozřejmě i sportovali a hráli různé hry s míči a zdolávali přírodní překážky.

Plnili jsme různé úkoly, nejvíce nám dalo zabrat složit puzzle zvířat, to víte, 55 kusů, to není žádná legrace.

Musíme přiznat, že odměna byla i sladká, ale naleznutí 2. klíče od zámku pokladu, to bylo slávy.  Máme sbaleno a postupně vyplouváme na ostrov dopravy. Hle, tři lodě už jsou na cestě, tak vítr do plachet , námořníci.

Teď vám konečně představíme vlajky našich lodí:


 

Vážení rodiče a přátelé školy, naše družinová flotila vyplouvá na cestu kolem světa.

Děti ze školní družiny se rozhodly, že vytvoří námořní flotilu o pěti lodích a navštíví osm zajímavých ostrovů a na každém z nich splní několik úkolů, což je přivede k naleznutí devíti klíčů od zámku pokladu.

Stát se námořníkem, to nebude asi jednoduché. Musíme dokázat, že v nás něco je. Jestli umíme v pravý okamžik podat pořádný výkon. Jestli dokážeme táhnout za jeden provaz. Protože uprostřed oceánu je jedno, jakého kdo je původu, ale je důležité, co v něm je. Jestli ano, stanou se z nás opravdoví námořníci. Záleží na naší fyzické zdatnosti, šikovnosti a obratnosti. Nikdy nevíme, co se přihodí a co budeme v dané situaci potřebovat.

Probíhali velké přípravy na pevnině: nejdříve jsme museli vymyslet název lodi, svůj pokřik a svoji vlajku a tu si také vytvořit. A tak jsme získali první klíč od zámku pokladu.

Před vstupem na palubu nám kapitánka řekla pravidla plavby, poučila nás o správném námořnickém chování a přečetla nám slib námořníků. Po naší přísaze jsme dostali povolení k vyplutí. Za zvuku lodního zvonu jsme se nalodili a s velkou slávou vypluli na dalekou cestu.

Námořnický slib:

Slibujeme na svoji čest a svědomí, že budeme poslušní námořníci, budeme dbát na bezpečnost, abychom neohrozili celou posádku. Budeme vzorně pečovat o loď, dodržovat pravidla hry a snažit se obeplout všechny ostrovy.

Tak přísaháme!

 Námořní flotila se skládá z pěti lodí:

Santa Maria 1. oddělení ŠD s kapitánkou  E. Radilovou , jejich pokřik : Já jsem pirát, kdo je víc! Tak si zařvu z plných plic : „Hrrr na ně!“

Korzár  2. oddělení ŠD s kapitánkou H. Majorovou, jejich pokřik : Jsme piráti z Orteňáku, na vše máme správnou páku.

Černá Perla 3. oddělení ŠD s kapitánkou K. Hricovou, jejich pokřik : Hou, hou, piráti, jupí.

Za kormidlem 4. oddělení ŠD s kapitánkou K. Kovářovou, jejich pokřik : Jou, hou, piráti jdou do boje. Piráti se nikdy nevzdávají.

Šíp 5. oddělení ŠD s kapitánkou I. Tesařovou, jejich pokřik : Naše loď jmenuje se Šíp a my na ní chceme hezky plout a žít. Hip, hip, hurá.

Právě jsme dopluli na přírodovědné ostrovy. Držte nám palce, ať zvládneme všechny úkoly.

Školní rok 2017/2018

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny