DRUŽINA

Poplatek za užívání školní družiny je pro rok 2019/2020 stanoven na 300,-Kč/měsíc

Naše školní družina má v letošním školním roce šest oddělení. První a druhé oddělení se nachází v přízemí školy. První oddělení ŠD slouží současně jako ranní a koncové oddělení ŠD v době: od 6.30 – 7.40 hod. (ranní) od 16.30 – 17.30 ( koncové).

Ostatní oddělení jsou umístěna v podkroví budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277KROKODÝLÍ ZOO

Konečně jsme se dočkali. Hurá. Navštívili jsme Galerii Krokodýl. Mají tu tři desítky krokodýlů, kajmanů a aligátorů. 

Nejdříve nám průvodce přehrál ukázky ze života těchto zajímavých plazů. Při výkladu nás trošku rušila krokodýlí samice Káča, která si zvědavě prohlížela celou naši skupinu a dorážela na sklo terária.

Poté následovala prohlídka všech terárií, seznámili jsme se životem a zvyky jejich obyvatel. Domovinu prastarých plazů návštěvníkům přiblíží vysoká teplota a vlhkost vzduchu.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Víte, že krokodýl vydrží pod vodou až dvě hodiny?

A copak nám chtěli krokodýli svým širokým úsměvem asi tak naznačit?

Je to jasné: že jsme u nich vždy na návštěvě vítáni!

Dokumenty ke stažení:

Řád školní družiny TGM