DRUŽINA

V průběhu měsíce září spustíme nový evidenční a vyzvedávací systém. V současné době dochází k jeho testování. Paní vychovatelky Vás budou průběžně informovat. Každý rodič (zákonný zástupce) si zakoupí jedinečný čip (-y), který jasně identifikuje osobu, která žáka z družiny vyzvedává. Snížíme tímto možnost „přeslechnutí“ správného jména a také budeme mít přesný záznam, kdo a kdy pro žáka přišel a  kdo a kdy ho z družiny „propustil“. Děkujeme za pochopení.


Naše školní družina se i nadále rozrůstá. Od září budeme mít již 7 oddělení, z nichž 3 budou umístěny v nově vybudovaných třídách ve 3.patře a 4 zůstanou v přízemí.
Poplatek – úhrada za využití školní družiny se od září sjednotí na všech základních školách na Praze 7 a bude ve výši 400,-/měsíc.


Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.


Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.


Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277


Vážení rodiče,

kolečka naší rozrůstající se školní družiny se nám pomalu, ale jistě, zdařile rozjíždí.

Máme v kolektivu tři nové paní vychovatelky a podle ohlasů dětí i rodičů se zdá, že výběr nových kolegyň byl úspěšný.

V letošním školním roce nebudu vytvářet celoroční plán školní družiny pro všechna oddělení, jak tomu bylo doposud. Paní vychovatelky za vzájemné spolupráce vypracují tři celoroční plány pro jednotlivé věkové kategorie. Počátkem měsíce října vám je představíme.

Velmi vám děkujeme za trpělivost v prvních dnech předávání dětí. Bylo to náročné, ale nový evidenční a vyzvedávací systém, který se připravuje, nám vše vynahradí. Je unikátní a naprosto bezpečný, což je pro nás to nejdůležitější. Mobilní telefony nám zůstanou, takže svoji vychovatelku můžete touto cestou při mimořádné situaci kontaktovat.

Budeme se snažit, aby školní družina byla pro vaše dítě místem radostí, relaxace, vzdělávání, pohody, porozumění. Bez vaší pomoci se ale neobejdeme. Spolupracujte s námi. Váš názor je pro nás důležitý.

Tesařová Ivana


Celoroční plány


Proběhlo ve ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti,je nám velice líto, že kvůli situaci s onemocněním Covid a následnému uzavření škol, nemůžeme být společně, tak jak jsme zvyklí. Nesmíme však ztrácet naději, že se brzy vše vrátí do normálního režimu, oddělení školní družiny se zase naplní a my budeme moci dohnat to, co jsme nestihli. Do té doby se budeme vídat prostřednictvím MS Teams. Online vysílání školní družiny je dobrovolné zájmové vzdělávání. Hlavním tématem bude povídání, hry, pohádky, pohybové aktivity, jednoduché výtvarné techniky, vědomostní a postřehové soutěže, kvízy, hádanky. 

Vaše vychovatelky se na vás velmi těší.

1. oddělení – pondělí, středa od 13.00 hod.
2. oddělení – pátek od 16.00 hod., úterý, čtvrtek – výuka čtení od 9.00 hod.
3. oddělení – úterý, čtvrtek od 13.00 hod.
4. oddělení – úterý, čtvrtek od 13.00 hod.
5. oddělení – pondělí, středa od 12.00 hod. 
6. oddělení – úterý, čtvrtek od 13.00 hod.
7. oddělení – úterý, čtvrtek od 13.00 hod.

To jsou termíny na kterých se s vámi paní vychovatelky dohodly, ale může také dojít ke změně. Na každou schůzku budete pozváni, tak pečlivě sledujte komunikaci mezi námi. Zatím se držte děti, poslouchejte své rodiče a pedagogy, protože nikdo z nás to nemá teď lehké a hlavně se hodně smějte, ať ten divný čas lehce přemůžeme. 

Vaše ŠD.

Dokumenty ke stažení:

Řád školní družiny TGM