DRUŽINA

Naše školní družina se i nadále rozrůstá. Od září budeme mít již 7 oddělení, z nichž 3 budou umístěny v nově vybudovaných třídách ve 3.patře a 4 zůstanou v přízemí.
Poplatek – úhrada za využití školní družiny se od září sjednotí na všech základních školách na Praze 7 a bude ve výši 400,-/měsíc.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277Vánoční posezení.

S dětmi jsme se dohodli, že si uděláme vánoční odpoledne, kde nebude chybět zpívání koled, cukroví, soutěže a také představení Do betléma, které si pro nás připravilo 3. oddělení. Ohromně jsme se u toho všichni bavili a těšili se na Vánoce se svými nejbližšími.


Družina v předvánoční knihovně.

V městské knihovně se uskutečnilo setkání, kde jme si povídali o vánočních tradicích a zvycích – Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust. Na závěr si děti zazpívaly koledy.


Vánoční trhy v mateřské škole U Uranie.

Naše základní škola se přátelí s MŠ U Uranie, proto také každé září u nás přivítáme spoustu prvňáčků z této školky a vždy se na ně moc těšíme. 

Tentokrát nás pozvali na vánoční trhy. Děti z naší školní družiny připravily vánoční výrobky, které tam prodávala naše p. vychovatelka se žákyněmi sedmé třídy, které se nám nabídly na  výpomoc. Atmosféra byla prostě ta kouzelná, vánoční. Připraveno bylo i občerstvení. Výtěžek z prodeje použijeme na koupi konstruktivních a didaktických her do našeho nového 2. oddělení školní družiny.

TAK ŠŤASTNÉ, SPOKOJENÉ A VESELÉ. 


KROKODÝLÍ ZOO

Konečně jsme se dočkali. Hurá. Navštívili jsme Galerii Krokodýl. Mají tu tři desítky krokodýlů, kajmanů a aligátorů. 

Nejdříve nám průvodce přehrál ukázky ze života těchto zajímavých plazů. Při výkladu nás trošku rušila krokodýlí samice Káča, která si zvědavě prohlížela celou naši skupinu a dorážela na sklo terária.

Poté následovala prohlídka všech terárií, seznámili jsme se životem a zvyky jejich obyvatel. Domovinu prastarých plazů návštěvníkům přiblíží vysoká teplota a vlhkost vzduchu.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Víte, že krokodýl vydrží pod vodou až dvě hodiny?

A copak nám chtěli krokodýli svým širokým úsměvem asi tak naznačit?

Je to jasné: že jsme u nich vždy na návštěvě vítáni!

Dokumenty ke stažení:

Řád školní družiny TGM