Drobné ruční práce v 7. třídě

V hodinách pracovních činností se pilně věnujeme seznámení s ručními pracemi. V předchozí hodině se s děvčata zabývala drháním náramků přátelství. Opravdu se jim velmi dařily, takže v následující hodině v jejich výrobě některé dívky pokračovaly. Ostatní se věnovaly práci na ozdobách z korálků.

Mgr. Klára Soukupová