Dramatická výchova

Kroužek je určený pro všechny, které baví divadlo, příběhy, knihy, tvoření, objevování, ale i pro ty, kteří si k těmto věcem teprve chtějí najít cestu.

Žáci jsou v dramatické výchově hravou formou vedeni ke vzájemnému vnímání, spolupráci ve skupině, tvořivosti, ale také k vytvoření vztahu k divadlu, literatuře a umění vůbec. Součástí výuky je také kultivace pohybu, práce s hlasem, rytmem, schopnost improvizace apod.

Pracujeme tak pomocí divadelních principů na osobnostním a sociálním rozvoji.

Završením procesu je potom práce na tvorbě divadelního představení a jeho prezentace.

Lektor – externí: Tereza Körnerová