Dotazník – volnočasové aktivity

Vážení rodiče,

tento rok získala MČ Praha 7 ocenění MPSV ČR v soutěži „Obec přátelská rodině“, díky kterému jsme mimo jiné obdrželi prostředky pro financování volnočasových aktivit dětí z Prahy 7, které mnozí z Vás využili. MČ Praha 7 vnímá toto ocenění jako velkou čest a zároveň závazek k tomu, abychom i v příštích letech pokračovali v podpoře aktivit pro rodiny s dětmi. Aby naše podpora mohla být systematičtější, potřebujeme lépe znát Vaše potřeby a potřeby Vašich dětí. Proto bychom Vás rádi poprosili, zda byste mohli věnovat pár minut svého času vyplnění internetového dotazníku o dostupnosti volnočasových aktivit v Praze 7:

Dotazník pro rodiče o volnočasových aktivitách pro děti

Prosíme o vyplnění do 21.12.2018.

Dotazník je anonymní – výsledky budou využity ke zlepšení politiky podpory volnočasových aktivit v Praze 7.