Doplňující volby do školské rady

Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 34, vyhlašuje

podle ustanovení §167odst.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle volebního řádu Zastupitelstva MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7, schváleného 18.6.2012 (č. 0061/12)

doplňující volby do školské rady.

Datum vyhlášení :

12.9. 2017

Datum ukončení přihlašování kandidátů :

19.9. 2017

Datum konání voleb :

20.9. 2017

Doba konání :

16.30 – 19.00 hod

Datum zveřejnění výsledků voleb  (v místě konání) :

25.9. 2017

Místo konání :

budova ZŠ T. G. Masaryka, Praha7,

Ortenovo náměstí 34,  zákonní zástupci – vestibul školy

Kandidátem do voleb se stává každý zájemce z řad:

  1. zákonných zástupců žáků školy
  2. pedagogů školy.

Podmínkou je doručit písemnou formou svoji přihlášku do voleb na adresu školy do 19.9. 2017, ve které uvede své jméno, datum narození a adresu svého bydliště s prohlášením, že souhlasí s uvedením svého jména na kandidátní listině.

Dokumenty ke stažení:

Čestné prohlášení kandidáta

Návrh na kandidáta do školské rady