Domácí příprava, OČR, vstup

Milí žáci,

domácí práci, kterou budete plnit v období, kdy bude budova školy zavřená, Vám již postupně zadávají Vaši třídní učitelé. Komunikace by měla probíhat minimálně dvakrát do týdne. Každý TU již nastavil svoji formu komunikace (e-mail, FB, WhattsApp, Google Classroom, atd.).

            Je důležité, abyste se snažili vše řádně vypracovat a v případě potřeby i odevzdat do uvedeného data.  Vše odevzdané bude samozřejmě bráno jako podklad pro hodnocení za 2. pololetí tohoto školního roku (předpokládáme obecné kroky a upřesnění od ministerstva školství). Úkoly jsou nastaveny tak, abyste je zvládli samostatně, nebojte se ale říci o pomoc dospělým kolem sebe, když budete potřebovat. Případně se můžete vy nebo vaši rodiče emailem obrátit na příslušného vyučujícího.

            Ke splnění zadaných úkolů přistupujte zodpovědně. Nezapomeňte, že zavření školy nejsou prázdniny a že po Vašem návratu se snadno zkontrolují a patřičně ohodnotí výsledky Vaší domácí přípravy.

Milí rodiče, zákonní zástupci,

chápeme, že současná situace není pro nikoho z nás jednoduchá (pro všechny nová), i přesto moc prosíme, abyste dohlédli na pravidelné „samovzdělávání“ Vašich dětí. Byli jim co nejvíce nápomocni. Je možné, že nezvládnete úplně vše, ale lepší něco, než nic (jak říkal jeden z ministrů).

Potvrzení OČR (ošetřovné)

Pokud zůstáváte doma se svým dítětem mladším 10ti let, máte nárok na dávku – Ošetřování člena rodiny při uzavření školy (dle posledního rozhodnutí vlády po celou dobu uzavření škol).

První část A této žádosti Vám potvrdíme, zbývající části si doplníte jako žadatelé o dávku.

Pokud potřebujete OČR potvrdit, napište prosím žádost o potvrzení emailem na: rychtr@zstgm7.cz do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte a datum zahájení „ošetřovného“ (pokud je jiné, než 11. 3. 2020). Tiskopis vyplníme a naskenovaný (s razítkem a podpisem) Vám pošleme na email zpět.

Pokud potřebujete originál nebo jen nechcete osobní údaje posílat emailem, zavolejte mi (Rychtr -732 401 198) a domluvíme individuální postup.

Vstup do ZŠ

Kancelář školy je od dnešního dne až do odvolání (nejméně do 31.3.) uzavřena. V případě nutnosti vstupu do budovy školy kontaktujte p. Školníka: Petr Svoboda  – 608 462 731

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.