Distanční výuka

Distanční výuka 14. – 23. října 2020

Usnesením Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 (č. 1022) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělání v ZŠ po dobu 14. října až 1. listopadu.

Tímto unesením zároveň přechází všichni žáci všech ročníků na povinnou distanční formu výuky= škola je od středy 14. 10. uzavřena.

Uzavřena je i školní družina a školní jídelna – obědy mají žáci odhlášeny.

Aktuální nastavení distančního vzdělávání platí pro příštích osm školních dnů, tedy do podzimních prázdnin. Pokud bude distanční výuka pokračovat i v listopadu, dojde pravděpodobně k další úpravě, o které Vás budeme informovat.

Průběh distanční výuky 14. – 23. října 2020:

  • žáci mají online výuku a samostatnou práci rozdělenou dle pokynů TU
  • v daném období se zaměřujeme především na výuku hlavních předmětů (M, Čj, cizí jazyky)
  • zrušeny jsou výchovy (Tv, Hv, Vv, Pč) – neznamená to, že si žáci nemohou zpívat, malovat, vyrábět výrobky např. z kaštanů – naopak je vhodné tyto činnosti prokládat do distanční výuky zcela libovolně (bez pokynů vyučujících)
  • rozvrh hodin online výuky pro 1. stupeň (1. – 5. třída) zašlou TU rodičům
  • žáci druhého stupně (6. – 7.třída) se od středy 14. 10. do pátku 16. 10. věnují zadané samostatné práci a od pondělí 19. 10. se vyučují dle klasického rozvrhu (bez výchov a odpoledního vyučování), rozvrh hodin online výuky obdrží od TU 
  • žáci druhého stupně (8. – 9. třída) „dojedou“ do pátku 16. 10. již nastavený systém a od pondělí 19. 10. se vyučují dle klasického rozvrhu (bez výchov a odpoledního vyučování), rozvrh hodin online výuky obdrží od TU 
  • jednotnou komunikační platformou (online výuky) je Microsoft Teams s podporou Bakalářů a školního e – mailu
  • distanční forma výuky je pro všechny povinná (dle školského zákona), pro omlouvání absence platí stejná pravidla jako při klasické docházce 
  • výstupy z distanční výuky lze hodnotit a bude k nim přihlíženo v závěrečném hodnocení na vysvědčení

Pro případ vyzvedávání nebo odevzdávání učebních materiálů bude škola otevřena v čase 8:00 – 16:00h, materiály budou k dispozici na lavicích u vrátnice.

Kancelář školy bude v provozu (14. – 22. 10.) v čase 8:00 – 14:00h

Ošetřovné : Rodiče dětí ve věku do 10ti let mají nárok na ošetřovné (OČR), potvrzení o uzavření školy vám zašleme emailem – požádejte o něj na:  rychtr@zstgm7.cz   s uvedením jména a příjmení, třídy a data narození žáka.

Pevně věříme, že se nám nástrahami distanční výuky povede proplout bez větších zakolísání a již se těšíme na návrat žáků do školních lavic. Pro 1. stupeň je termín „avizován“ na pondělí 2. listopadu.

Sledujte prosím webové stránky, vývěsku a FB školy, kde budou zveřejňovány aktuality k vývoji situace.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka