Děvčata a chlapci z 1.B

….během hodiny prvouky, kdy jsme využili krásného zářijového dne a učili se ve venkovních prostorách školy.