Děti 10.odd.ŠD- 3.A měly radost z ocenění Z pera a palety.