Desatero hodnocení 2. pololetí

1. Vysvědčení bude vypadat klasicky, bude obsahovat známky ze všech předmětů. 

2. K  výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů (vyhláška č.211/2020 Sb. je „nadřazena“ školnímu řádu).

3. Jako hlavní podklad pro výsledné hodnocení slouží práce žáků do 10. března (tedy práce z prezenční výuky).

4. Podpůrné, tedy jen doplňující jsou pro výsledné hodnocení také podklady získané v průběhu vzdělávání na dálku (distanční výuka), pokud měl žák pro vzdělávání odpovídající podmínky.

 U vzdělávání na dálku lze zohlednit v hodnocení například: 

  • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.
  • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.
  • Četbu související se zadanými úkoly.
  • Portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli.
  • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

5. Další podpůrné podklady mohou být získané v období “dětských skupin” (pro žáky na prvním stupni od 25. 5.), případně může jako podklad sloužit hodnocení výsledků za první pololetí.

6. Nedostatek podkladů za období vzdálené = distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

7. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku (nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí) nesmí být důvodem pro hodnocení stupněm nedostatečný.

8. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potaz v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

9. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

10. Forma a datum předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.