Děkujeme Spolku rodičů při ZŠ TGM za možnost návštěvy Creative World Praha 7.