Děkujeme paní kuchařkám za fantastický oběd, který nám připravily jako odměnu za první místo ve sběru papíru. 10. oddělení ŠD- 3.A