Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla na Základní škole T.G. Masaryka dějepisná olympiáda. Letošní ročník se tematicky zaměřuje na dějiny Československa v letech 1918–1938. Školního kola se zúčastnilo šest žáků 9. třídy. Z tohoto počtu vzešli dva úspěšní řešitelé, kteří zároveň postupují do okresního kola. Všem děkuji za účast!

Mgr. Veronika Bursová