DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve čtvrtek 8. listopadu proběhlo na Základní škole T. G. Masaryka školní kolo olympiády z dějepisu. Letošním tématem je „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Školního kola se zúčastnilo 13 žáků ze 7., 8. a 9. třídy. Nejlepší řešitelé zadaných úkolů postoupí do obvodního kola.

Veronika Šímová