COVID


Roušky

Od pátku 18. 9. je povinnost nosit roušku (mít zakrytý nos i ústa), pro žáky 2. stupně, i ve třídě během výuky (kromě tělesné a hudební výchovy).


Roušky nutné od čtvrtka 10. 9. 2020

Dle mimořádného opatření MZČR se zavádí povinnost nošení zakrytého nosu a úst (rouška, šátek, štít, …) ve společných prostorách (chodby, WC, šatny, jídelna) základní školy od čtvrtka 10. 9. 2020


Covid – provoz školy

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34

Provoz školy 2020/21 vzhledem ke COVID-19

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu v souladu s právními předpisy.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • V souladu s doporučením MZ ČR škola vyžaduje nošení roušek ve vnitřních prostorách školy (třídy, chodby, šatny, WC apod.), pro „cizí“ příchozí (rodiče, zákonné zástupce, návštěvy, atd.). Opatření neplatí pro žáky ani zaměstnance školy.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest v krku, dušnost apod.)
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Důsledně žádáme rodiče, aby neposílali dítě s jakýmikoli příznaky onemocnění. Dále je prosíme, aby nevstupovali (bez nutnosti) do budovy školy.


Příznaky žáka při příchodu do školy:

 1. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, škola aktivně zajistí oddělení dítěte od kolektivu (dočasná izolace).
 2. Škola informuje zákonné zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí (převzetí) žáka ze školy.
 3. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře a poté informovat školu o výsledku

 • U vstupu do školy, na chodbách, ve třídě, u tělocvičny, jídelny jsou rozmístěny prostředky k desinfekci.
  • Žák po příchodu do školy provede desinfekci rukou, během celého pobytu ve škole žák dodržuje zvýšenou (pravidelnou) osobní hygienu.
 • Ve škole bude prováděn intenzivní úklid, zvýšené větrání a další postupy v souladu s doporučením MZ ČR

Distanční vzdělávání

 • V okamžiku nařízení karantény více jak poloviny žáků třídy mají žáci povinnost se distančně vzdělávat.