Covid – karanténa – info

Covid – Sdělení pro zákonné zástupce, rodiče:

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu množících se případů pozitivně testovaných žáků na covid se na Vás obracím s několika informacemi.

Škola se v poslední době stále častěji dostává do problematické situace, kdy se od některého z rodičů dozvíme, že dítě je covid pozitivní, ale zároveň od krajské hygienické stanice nemáme žádné pokyny ani nařízenou karanténu pro žáky ve třídě. Mnohdy se ani nedaří hygienu kontaktovat a rozhodnutí o karanténě žáci obdrží se zpožděním (i několika dní).

Jsme si vědomi, že je to nevyhovující, avšak není v naší moci chod věcí urychlit a ani nejsme kompetentní sami stanovit žákům karanténu bez rozhodnutí KHS.

Tudíž postup je takový, že pokud se třídní učitel dozví od rodičů o nakaženém žákovi, sdělí tuto informaci anonymizovaně všem rodičům třídy, avšak dokud KHS nedá pokyny ke karanténě, žáci mohou chodit do školy. 

Škola v dané třídě zpřísní hygienická opatření a vyzve přítomné žáky, aby nad rámec platných opatření byli při vyučování v rouškách. Rozhodnutí zda své dítě ze školy omluvíte ihned (tedy ještě před nařízením karantény KHS), je v kompetenci Vás rodičů. Zároveň je na Vašem zvážení, zda své dítě necháte z preventivních důvodů otestovat.

Vážení rodiče, aktuální situace je pro nás pro všechny velmi komplikovaná a ne vždy jednoduše zvládnutelná. Snažíme se, aby epidemie co nejméně narušila vzdělávání a život školy. Velmi oceňujeme Vaši podporu, součinnost i pochopení.

S pozdravem   

Jan Rychtr a kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka