Co se děje v létě ve škole?

Dobrý den všem, žákům, rodičům, kolegům a kolegyním, přátelům školy.

V tomto krátkém textu se dozvíte, co vše se děje ve škole v létě. Samozřejmě se pečlivě připravujeme na nový školní rok.

Vzhledem k opětovnému otevření třech 1. tříd, udržení dvou 6. tříd a rozšíření ŠD i vedoucích funkcí bylo samozřejmostí vhodné doplnění našeho týmu o nové kolegy a kolegyně – to jsme již splnili.

Stále pokračuje kompletní rekonstrukce školní jídelny v gesci zřizovatele = MČ Praha 7 (výměna gastrovybavení, rozšíření jídelny – více míst k sezení). Zřizovatel též ve všech ZŠ i MŠ provádí práce směřující ke snížení energetické náročnosti budovy (projekt EPC).

V rámci investiční výzvy č. 48 (úspěšný grant ZŠ) dochází ke kompletní rekonstrukci učebny přírodopisu (Pp + Z)  a také cvičné kuchyňky, ze které se stane meeting room na výuku i na různá jednání v rámci školy, s rodiči atd.

Pracujeme na zlepšení zázemí jak pro žáky = rekonstrukce dvou tříd v 1. patře (budoucí 4.A a 4.B), tak pro učitele (nový kabinet). Také se do nového hávu oblékne prostor pro dvě zástupkyně ředitele.

Všech 10 oddělení ŠD bude ve 3. patře a prostory po Přírodním gymnáziu, jemuž skončila nájemní smlouva, také dostávají nový vzhled (repase parket + malování).

Všichni se těšíme, že ten nový školní rok 2022/2023 bude již zcela normální a budeme se moci plně soustředit na výuku.

Přejeme všem krásné léto a 1. září na viděnou.

Tým zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka