Co nového?

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, 

začalo druhé pololetí a kromě PT, 1. a 2.třídy, musí žáci stále zůstávat pouze na distanční výuce. Věřte nám, že bychom byli nejraději, pokud by se hned zítra vrátili. Bohužel současná situace to zatím nedovoluje. 

Je potřeba se tím „moc netrápit“ a myslet na lepší zítřky. Ve škole se rozhodně život nezastavil: Stále pokračují práce na rekonstrukci půdních prostor, kde nám opět vzniknou krásné nové tři třídy s veškerým zázemím, pracujeme na možnosti získání finančních prostředků na rekonstrukci učebny přírodopisu a cvičné kuchyňky,  právě probíhá projekt Pébéčko, kde hlasujete o tom, co Vám ve škole chybí, v létě dojde k rekonstrukci školní jídelny, pracujeme na výzdobě školy – s čím souvisí i Projekt = výzva: Z Pera a palety, zaštítěný Spolkem rodičů při ZŠ TGM a také spolkem Dolní Holešovice – viz příloha. Paní učitelka Herodesová připravila také sportovní výzvu, abychom jenom neseděli u PC a „netloustli“ – pohyb je velmi důležitý (info na webových stránkách a v Teamsech). Rozjeli jsme nový systém vyzvedávání žáků ze školní družiny- BellHop. Vstupní a evidenční systém pro žáky i zaměstnance školy je již také ve zkušebním provozu. 

Rozhodně je toho spousta, co Vás všechny po návratu čeká. Těšte se. Neztrácejte naději ani motivaci. Choďte hodně ven, do přírody, samozřejmě s dodržením všech hygienických a epidemických pravidel.

Pokud by Vás cokoliv trápilo, nevěděli jste si rady, neváhejte se na nás obrátit (buď přes třídní učitele, nebo přímo na vedení školy).

Pevně věřím, že se co nejdříve vše obrátí k lepšímu.

Vedení školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka