Chod školy od 3. 5.

Návrat žáků 2. stupně – od pondělí 3. 5. 2021 – rotace

Podle nařízení vlády se od pondělí 3. května vrátí k prezenční výuce také třídy 2. stupně ZŠ, a to opět rotačním způsobem.

ORGANIZACE VÝUKY

2. stupeň

V týdnu od 3.5. do 7.5. budou ve škole na prezenční výuce třídy 7.A, 8.A. Od středy 5. 5. (po přijímacích ZK) se k nim připojí žáci 9.A.

Testování

Žáci 2.stupně se testuje 2krát týdně (Po + Čt), a to ve své kmenové třídě za přítomnosti vyučujícího, který tam má poté 1.VH.

Absolvování testu je nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce!

Žáci bez antigenního testu musí zůstat doma, škola pro ně nebude zajišťovat distanční výuku, pouze jim budou předány pokyny a úkoly pro samostatnou domácí práci.

Rozvrh

Rozvrh klasický – viz příloha, bez odpolední výuky (zatím). Tv – ano (venku), Hv – ano (bez zpěvu)

Stravování

Časy oběda jsou určeny. Žáci na prezenční výuce mají oběd automaticky přihlášen.

DV

Pravděpodobně dojde k jejímu „omezení“, kvůli provázanosti na prezenční výuku. Sledujte prosím pečlivě kalendář v Teamsech a také pokyny vyučujících

1.stupeň 

Pokračuje v nastaveném režimu. 

Změna nastává u testování: testujeme pouze jednou týdně – v pondělí v aule školy (při prvním příchodu žáka do školy), a to za přítomnosti vyučujícího, který tam učí 1. VH.

Těšíme se na Vás                                           

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka