Český jazyk – práce ve skupinách: 

uvolňování ruky, upevňování grafomotorických dovedností, čtení s porozuměním a následným vyluštěním tajenky