Čertíci ve školní družině – 4. oddělení

V odpoledních hodinách zavítal do školní družiny Mikuláš. Děti měly připraveny pěkné básničky a nakonec byly všechny odměněny sladkou dobrůtkou.