Blíží se Vánoce a k nim patří pohádky

(čtení, vyprávění, ilustrace, dějová osnova, loutkové divadlo…)