Beseda Rybí šplouchání a venkovní učení

19. ledna navštívila 1.C knihovnu Sedmička. Tentokrát absolvovali besedu „Rybí šplouchání“, kde si nejprve vyslechli zajímavou prezentaci o českých rybách. Po prezentaci měli možnost si prohlédnout šupiny, různé návnady, kapří požerákové zuby, ale i malé akvárko s rybkami. Cestou do školy v parku ještě vyplnili pracovní list k probíranému tématu v prvouce – spolužáci a zasoutěžili si v matematické soutěži.