Barbora Babejová

Jmenuji se Barbora Babejová, vystudovala jsem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na didaktiku anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve výuce uplatňuji prvky RWCT Kritického myšlení, činnostního učení, badatelsky orientovaného vyučování, metody výuky matematiky podle prof. Hejného a další poznatky, které si průběžně doplňuji během vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky. 

Při práci s dětmi se zaměřuji na rozvoj jejich logického uvažování, zkoumání a ověřování poznatků. Ve třídě se vždy snažím spolu s dětmi vybudovat přátelské, bezpečné prostředí, ve kterém se nebojíme chybovat, ale chybu vnímáme jako důležitý prvek učení, který nás může posunout dál.