Badatelský (přírodovědný) kroužek

V rámci kroužku budou žáci řešit problémové úlohy z oboru přírodních věd – biologie, chemie a fyziky.

Budou postupně seznamováni s různými prostředky a metodami bádání, historií bádání a stanovování hypotéz a jejich ověřování.

Úlohy navíc podpoří rozvoj praktických dovedností i snahu po získávání dostupných informací potřebných k vyřešení stanoveného problému.

Následné využití v přírodovědných předmětech, matematice a praktických životních situacích.

Určeno pro žáky 6. až 9 ročníku.

Středa  15.00 – 16.30.

Financováno z dotace.

Vedoucí kroužku Bc. Sára Košťáková