All posts by ZŠ TGM

Celodružinová soutěž ve zpěvu.

V měsíci listopadu se konala ve školní družině pěvecká soutěž. Nejprve se uskutečnila základní kola ve všech odděleních. Soutěžící si svá čísla pečlivě připravili. V jejich podání jsme slyšeli písničky […]

Stromovka

Na vycházce do Stromovky jsme pozorovali podzimní stromy, veverky a ptáky. Děti si při tom skvěle zařádily.

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla na Základní škole T.G. Masaryka dějepisná olympiáda. Letošní ročník se tematicky zaměřuje na dějiny Československa v letech 1918–1938. Školního kola se zúčastnilo šest žáků 9. třídy. […]