Alena Różański

Jmenuj se Alena Różański a jsem vychovatelkou ve školní družině.

Mojí prioritou je bezpečnost dětí. V dětech podporuji jejich vzájemný respekt, spolupráci a slušné chování.

S dětmi si ráda povídám, rozvíjím jejich slovní zásobu a podporuji jejich přirozenou touhu po poznání.