7.B- vzpomínky na léto

Začátkem září jsme na prvních hodinách výtvarné výchovy zavzpomínali na uplynulé prázdniny. Žáci si vyrobili krásné fotoaparáty z kartonu a nakreslil čtyři „foto“ vzpomínky na léto.  Prázdnou třídní zeď tak krásně rozveselili letními barvami. 

Veronika Louvel 

vyučující výtvarné výchovy