Třídní schůzky

Třídní schůzky

Středa 11. 9. 2019

Od 17h v kmenových učebnách

Schůzka třídních důvěrníků

Středa 11. 9. 2019

Od 17:45h v učebně Vv – 2. patro vpravo vzadu

Členská  schůze (Valná hromada) Spolku rodičů při ZŠ TGM

Středa 11. 9. 2019

Od 18:15h v učebně Vv – 2. patro vpravo vzadu

Hlavní téma: SCHVÁLENÍ KONCEPCE ČINNOSTI SPOLKU NA DALŠÍ OBDOBÍ!