6.A Třídnická hodina. 

Žáci 6.A začali pondělní vyučování neobvyklým způsobem – třídnickou hodinou. Tématem byly silné stránky, vzájemný respekt a spolupráce. Každý žák si měl během uvědomovací aktivity vybrat svou silnou stránku, kterou má nebo by chtěl mít. Druhou fází bylo vzájemné oceňování silných stránek. Zapojila se jak paní učitelka třídní, tak paní asistentka. Teď už zbývá poslední společný úkol – přenést tyto hodnoty do vyučovacího procesu! 🌈🖋️