6., 8., 9. a 10. oddělení školní družiny vyzdobilo okna a vchod školy. 🎄❄️